Maiden Castle, Bileh Savar

Of the most beautiful maiden castles of Iran

Address:
Near Barzand river, Anjirlu village, 17 kilometers from Germi to Bileh Savar, Ardabil province, Iran
About: Maiden Castle, Bileh Savar

در حال حاضر در سرزمین کهن و پهناور ایران چندین قلعه به نام قیز قلعه سی یا قلعه دختر و نیز چندین روستا و چندین پل قدیمی با همین نام وجود دارد اما از منظر گردشگری، شاید «قیز قلعه سی بیله سوار» از زیباترین این قلعه ها باشد.

 

قئز قلعه سی (قلعه دختر) مربوط به دوره اشکانیان – دوره ساسانیان است و در شهرستان بیله سوار، کنار رودخانه برزند واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۴۵ با شمارهٔ ثبت ۶۲۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

General Specifications
Name
Maiden Castle
Age
Parthian era
Suggestions
Best time to visit
Spring
Duration of visit
One day
Access route
Address
Near Barzand river, Anjirlu village, 17 kilometers from Germi to Bileh Savar, Ardabil province, Iran
Facilities
Residence

Hotels of Bileh Savar

No record found in this area.
User Comments