سراب روانسر

چکیده: سراب روانسر

شهر زیبای روانسر از مناطق دیدنی استان کرمانشاه است. سراب روانسر در این شهرستان همواره مورد توجه مهمانان و مردم این منطقه است. منشأ اصلی سراب روانسر رودخانه‌ قره سوه می باشد که یکی از ط