شیخ صفی الدین اردبیلی٬ اردبیل
شهر سوخته
سازه های آبی٬ خوزستان
سقف گنبدهای بازار٬ آذربایجان شرقی
دریاچه سرخ ارومیه
دو تخته 173,000تومان
33% تخفیف
دو تخته 290.000تومان
41% تخفیف
دو تخته 430.000تومان
29% تخفیف

معرفی استان 940گلستان

استان گلستان با مرکزیت شهر گرگان از استانهای شمالی ایران است که با کشور ترکمنستان مرز مشترک دارد. این استان با قدمتی حدود هفت هزار سال از مناطق ارزشمند تاریخی و اقلیمی ایران زمین بشمار میرود. استان گلستان به همان اندازه که از تنوع اقلیمی برخوردار است، در ترکیب قومی، ساختار فرهنگی و اقتصادی نیز تنوع بسیار دارد. این منطقه محل پیوند گروه‌ های مختلف اجتماعی بشمار میرود. این استان دارای جاذبه های تاریخی و طبیعی متعدد است و برج گنبد کاووس شهرت جهانی دارد و ثبت شده یونسکو میباشد.

  

بیشتر
مقصد گردشگری خود را انتخاب کنید:
    loading ...Loading