دستاوردهای تریپ یار
ایده پردازی و برنامه ریزی سایت.... (به مدت بیش از یکسال)

شروع به کار رسمی وبسایت تریپ یار: (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵)

مصادف با ۳ ربیع الاول ۱۴۳۷
مصادف با ۲۴ آذر ۱۳۹۴
یک ماه اول تریپ یار: (۱۵ ژانویه ۲۰۱۶)
معرفی ۲۶۶ جاذبه گردشگری
معرفی ۳۳ هتل سنتی و مدرن
اضافه کردن ۱۵۵ عکس منتخب برای سی و سه استان کشور
ثبت نام ۲ نفر تورلیدر در بخش راهنمایان محلی
تعداد اعضای کل وب سایت ۸ نفر
اضافه کردن بخش:
بخش راهنمای محلی در سایت ارتقا داده شد.

رتبه جهانی و ایران در الکسا:
جهان 9.668.249
ایران -
ماه دوم تریپ یار: (۱۵ فوریه ۲۰۱۶)
معرفی ۳۴۷ جاذبه گردشگری (یعنی ۸۱ جاذبه گردشگری در ماه دوم اضافه شده است.)
معرفی ۵۰۴ هتل سنتی و مدرن (ولی لینک٬ نوع هتل ها و بعضی جزییات اضافه شده است.) هنوز تکمیل نیست.
۲ نفر تورلیدر٬ در این ماه ثبت نام تورلیدر نداشتیم.
تعداد اعضای کل وب سایت ۱۴ نفر (۴ نفر اعضا به جمعمان اضافه شده است.)

اضافه کردن بخش:
راه اندازی بخش هتل ها.

رتبه جهانی و ایران در الکسا:
جهان: ۵.۶۱۷.۷۷۵
ایران: -


تعداد افراد شاغل در سایت:
۶ نفر.ماه نهم تریپ یار: (۸ آگوست ۲۰۱۶)

معرفی ۱۰۳۱ جاذبه گردشگری یعنی معادل ۶۸۴ جاذبه در هفت ماه اخیر (۹۷ مکان گردشگری در هر ماهه هفت ماه اخیر)
معرفی ۹۸۷ هتل سنتی و مدرن یعنی معادل ۴۸۳ هتل در هفت ماه اخیر ( ۶۹ هتل در هر ماهه هفت ماه اخیر)
۴ نفر تورلیدر٬ ۲ نفر تورلیدر در هفت ماه اخیر ثبت نام کرده اند.
تعداد اعضای کل وبسایت ۲۷ نفر (یعنی ۱۳ نفر اعضا به جمعمان اضافه شده اند.)

اضافه کردن:
اضافه کردن بخش مقایسه قیمت هتل ها
اضافه کردن بخش امتیاز دهی میانگین
اضافه کردن بخش جستجوی پیشرفته به هتل ها
ایجاد بخش اینستاگرام برای سایت با ۲۹۱ فالوور٬ اینستاگرام ما: tripyar
ایجاد بخش تلگرام برای سایت با ۲۰ نفر فالوور٬ تلگرام ما: tripyar

رتبه جهانی و ایران در الکسا:
جهان: 1.433.952
ایران: 37.291

تعداد افراد شاغل در سایت:
۶ نفر.در کنارمان باشید تا قوت قلبی برایمان باشید.
تریپ یار٬ یار سفر